INSCHRIJVEN 

Graag uw aandacht voor enkele belangrijke punten vooraleer u verder gaat met het invullen van uw inschrijvingsformulier:

Voor indoormarkt


1. U huur geen modulaire stand, daar jullie samen in één open marktplaats staan elk met een oppervlakte van 4m². 

2. Huur presentatiemateriaal verplicht. Jullie huren het presentatiemateriaal bij ons om een mooi uniform geheel te maken van deze marktplaats. Dit bestaat uit een presentatierek, tafel en stoel. Uitzonderingen enkel mogelijk in overleg met de organisatie. 

3. Jullie betalen geen vast recht (algemene kosten).


Voor gewone standhouders


1. De lengte van uw stand mag nooit meer zijn dan het dubbele van uw diepte.

2. Huur modulaire stand is verplicht. Gebruik van eigen stand kan enkel in overleg met de organisatie.

3. Inbegrepen in dit standenpakket: Opbouw en afbraak van de stand, fries belettering, vloerbekleding (tapijt) en verlichting (4 spots). Extra spots zijn bij te betalen.

4. Niet inbegrepen in het standenpakket: Berging (1m²) met deur en sleutel en extra spots 


Voor standhouders met gemotoriseerde voertuigen (AUTOSHOW)


1. De lengte van uw stand mag nooit meer zijn dan het dubbele van uw diepte.

2. Huur modulaire stand is niet nodig. Jullie hebben open standen die zich in het paviljoen bevinden omwille van het gewicht van de voertuigen. 

3. Inbegrepen in jullie standgeld: Oppervlakte, vloerbekleding (tapijt), verlichting, tafel en stoelen indien gewenst, brandverzekering voor een waarde van 75.000€.

4. Niet inbegrepen in het standenpakket: Berging (1m²) met deur en sleutel.


Voor iedereen van toepassing


1. Voorkeurplaats sporthal: Voorkeurplaats kan doorgegeven worden. Dit is geen garantie. Kostprijs: 15% extra kostprijs bovenop het oppervlakte standgeld.

2. Vast recht = algemene kosten omvatten: Internetaansluiting en schakelbord, elektriciteit, verwarming, bewaking, bijdrage algemene publiciteit en afvalverwerkingskost. Met uitzondering van de indoormarkt. 

3. Brandverzekering: Door iedereen verplicht af te nemen. Waarde stand en koopwaar te verzekeren aan 10€/1000€ met een min waarde van stand en goederen van 1.500€. Voor de Autoshow is er reeds een waarde van 75.000€ verzekerd in hun huurprijs. 

4. Tussenkomst gemeentebestuur (62.50€) voor Lievegemse deelnemers. (Maatschappelijke zetel in Lievegem) Vul hiervoor zeker uw IBAN nummer in voor het terugstorten van deze tussenkomst (na goedkeuring door gemeentebestuur). 

5. Schade: U zal de schade veroorzaakt door het opstellen, schilderen en/of afbreken van uw stand vergoeden. U zal de schade door het inrichten en gebruiken van een gehuurde stand vergoeden.

6. Betaling voorschot = zekerheid standplaats: Na inschrijving via het formulier hieronder volgt (na enkele dagen) een bevestiging van uw deelname per mail.  We vragen een voorschot te betalen van 50% van het factuurbedrag. Uw standplaats wordt pas definitief aan u toegekend na tijdige betaling van het voorschot. (In geval van opzegging wordt het betaalde voorschot onder geen enkel beding terugbetaald.) 

7. Betaling borg:  deze bedraagt 350€ en wordt terug betaald als er niet vroeger wordt afgebroken dan afgesproken, als er geen andere dranken in de stand worden geserveerd dan deze aangeboden door de organisatie en als er geen schade is aan het ter beschikking gestelde materiaal.

8. Andere oppervlakte nodig? Indien u graag 2 standen had, een andere oppervlakte dan de door ons voorziene standen of een andere vraag gelieve dit helemaal onderaan bij opmerking te noteren. Wij bespreken dan samen de mogelijkheden. 


Bereid u voor om alle gegevens in één maal in te kunnen vullen, dit formulier kan pas ingediend worden als het volledig is. Vergeet niet de knop 'INDIENEN' aan te klikken.


Inschrijven: